Day: August 22, 2017

[EP] Momoland – Freeze! (2nd Mini Album)

CD InformationMomoland – Freeze! (2nd Mini Album)Release Date: 2017.08.22Language: KoreanTitle Track Genre: K-PopBuy It: MelOnTracklist01. Freeze02. ∞óï∞òä03. δäê, ∞û┤δèÉ δ│ä∞ùÉ∞ä£ ∞Ööδïê04. ∞ÿñδÑ┤Ω│¿05. Wonderful Love (EDM Ver.)06. Freeze (Inst.)Link DownloadMP3 320 Kbps: MF Γÿ╝ MegaSource: Dublekick EntInfo: MP3 (320 Kbps) | 44.1 KHz | 2 Channels[c]: Torrent +...

Read More

[EP] DIA – Love Generation (3rd Mini Album)

CD InformationDIA – Love Generation (3rd Mini Album)Release Date: 2017.08.22Language: KoreanTitle Track Genre: K-PopBuy It: MelOnTracklist01. Can’t Stop (E905)02. You’re Different03. ∞ù¼.∞é¼.∞╣£ (∞Ü░리∞é¼∞¥┤)04. LO OK (BCHCS Ver.)05. φéñ∞èñφò┤∞ñÿ (BCHCS Ver.)06. δïêδºÿδîÇδí£∞ò╝ (BCHCS Ver.)07. Darling My Sugar (L.U.B Ver.)08. φò£∞₧àδºî (L.U.B Ver.)09. I Need Healing (L.U.B Ver.)10. #GMGN (Good morning & Good night) (Limited Ver.)11. Paradise (Limited Ver.)12. Can’t Stop (E905) (Inst.)Link DownloadMP3 320 Kbps: MF Γÿ╝ MegaSource: MBK EntInfo: MP3 (320 Kbps) | 44.1 KHz | 2 Channels[c]: Torrent +...

Read More

[Single] Suran – Sad Pain (Digital Single)

CD InformationSuran – Sad Pain (Digital Single)Release Date: 2017.08.17Language: KoreanTitle Track Genre: K-PopBuy It: MelOnTracklist01. Sad PainLink DownloadMP3 320 Kbps: MF Γÿ╝ MegaSource: MelOnInfo: MP3 (320 Kbps) | 44.1 KHz | 2 Channels[c]: Torrent +...

Read More